Záměry Tříkrálové sbírky 2022 na Táborsku

Kde bude Tříkrálová sbírka 2022 pomáhat?

 

 • Na pomoc lidem bez domova,
 • Přímá finanční pomoc lidem v tíživé životní situaci,
 • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor,
 • Pořízení vybavení pro mimořádné události,
 • Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v rámci Charity Tábor.
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří se i v roce 2022 zapojí do Tříkrálové sbírky. Věřte, že každá Vaše koruna pomáhá. 

PARALAX_1920x1000_podekovani

 • Charita Tábor

  • Na pomoc lidem bez domova

   25 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc lidem v tíživé životní situaci

   30 800 Kč
  • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor

   40 000 Kč
  • Pořízení vybavení pro mimořádné události

   25 000 Kč
  • Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v rámci Charity Tábor

   162 745 Kč