Přihlašovací dotazník dobrovolníka

→ Aktuální činnosti, pro které hledáme dobrovolníky, naleznete ZDE

UPOZORNĚNÍ

jedná se o dobrovolnickou činnost v Táboře a okolí

 

Přihlašovací dotazník pro zájemce o dobrovolnictví

 

  1. Souhlasím s tím, že Charita Tábor - Dobrovolnické centrum Tábor použije výše uvedené informace jen pro svou vnitřní potřebu a pro potřebu statistických výstupů. Berete na vědomí, že na praktické přípravě dobrovolníka se bude podílet organizace, ve které bude probíhat dobrovolnická činnost
  2. Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro spolupráci (v databázi bude uvedeno mé jméno, příjmení, věk, trvalé  bydliště, kontakt na mě, popis mé situace) po dobu mého zájmu o dobrovolnictví a výkonu dobrovolnické činnosti. V případě přerušení či ukončení mé spolupráce s Dobrovolnickým centrem budou tyto údaje uchovávány po dobu nejméně tři měsíce od mého posledního kontaktu. Dále pak budou archivovány jen pro statistické účely.
  3. Souhlasím s tím, aby si Charita Tábor ověřila pravdivost mnou poskytovaných údajů.
  4. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.
čtyřimínusjedna=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.