Kontakty

Miroslav Petrášek

Tel.: 381 255 998, 736 256 987

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.

Tel.: 381 255 998, 734 139 383
projektová manažerka, koordinátorka Dobrovolnického centra a Tříkrálové sbírky

Mgr. Marie Pellarová

Tel.: 381 255 999, 739 605 834
Odborná vedoucí centra Auritus, poradenská pracovnice, terapeutka

Petr Šípek

Tel.: 381 255 999, 605 792 195
sociální pracovník, poradenský pracovník, terapeut

Bc. Marek  Štencel

Tel.: 381 255 999
terénní pracovník, kontaktní pracovník, psycholog

Sára Dokonal Rovenská

Tel.: 381 255 999
terénní pracovnice, kontaktní pracovnice

Kateřina  Zikmundová

Tel.: 381 255 999, 775 255 389
terénní pracovnice, kontaktní pracovnice

Veronika Brodie, DiS.

Tel.: 381 255 999, 775 255 389
terénní pracovnice, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice