Kontakty

Miroslav Petrášek

Tel.: 736 256 987, 381 255 998
ředitel

Bc. Jana Cibulková

Tel.: 733 154 793
projektová pracovnice

Šárka  Kindlová, DiS.

Tel.: 381 255 998, 739 082 765
administrativní pracovnice

Klára  Petrášková

PR manažerka, koordinátorka dobrovolníků DC, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Dominik  Řapek

Tel.: 605 792 195
provozně - technický pracovník

Mgr. Marie Pellarová

Tel.: 381 255 999, 739 605 834
vedoucí adiktologického centra Auritus, terapeutka

Eliška Frdlíková

kontaktní a terénní pracovnice

Denisa Wanieová

kontaktní pracovnice