Kontakty

Miroslav Petrášek

Tel.: 736 256 987, 381 255 998
ředitel

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.

Tel.: 734 139 383, 381 255 998
projektová manažerka, vedoucí ekonomických a administrativních věcí

Ing. Ivana  Longinová, DiS.

Tel.: 603 189 913, 381 255 998
vedoucí sociálních služeb

Ing. Kateřina Valentová

vedoucí komunikace a Dobrovolnického centra, fundraiserka

Klára  Petrášková

PR pracovnice, koordinátorka dobrovolníků DC, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Šárka  Kindlová, DiS.

Tel.: 381 255 998
administrativní pracovnice

Mgr. Marie Pellarová

Tel.: 381 255 999, 739 605 834
odborná vedoucí centra Auritus, poradenská pracovnice, terapeutka

Petr Šípek

Tel.: 381 255 999, 605 792 195
sociální pracovník, poradenský pracovník, terapeut

Bc. Marek  Štencel

Tel.: 381 255 999
terénní pracovník, kontaktní pracovník, psycholog

Eliška Frdlíková

kontaktní pracovnice, zdravotnická pracovnice