Dobrovolnické centrum

DC

Poslání projektu

Posláním projektu je podpora integrace seniorů, zdravotně postižených občanů, dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a dlouhodobě nezaměstnaných do běžné společnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

Dobrovolník tvoří významný prvek v každodenním životě příjemce služeb, je jeho osobním společníkem a průvodcem v určité životní fázi. Napomáhá při vyřizování osobních záležitostí, přispívá k emoční pohodě klienta či pacienta, k jeho pocitu soběstačnosti a plnohodnotnosti, eliminuje pocit osamění a izolace.

Realizované dobrovolnické programy

SENIOR

 • vytváření a podpora základních sociálních a společenských kontaktů
 • podpora soběstačnosti – poskytování informací (dobrovolník je spojnicí s okolním světem)
 • uspokojování psychosociálních potřeb klientů či pacientů
 • pomoc při prosazování práv a zájmů klienta
 • výchovné a vzdělávací aktivity
 • aktivizační a motivační činnosti
 • provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební či pohybové výchovy
 • emoční podpora, společnost
 • eliminace pocitu osamění a izolace
 • v rámci programu Senior úzce spolupracujeme s příspěvkovou organizací G-centrum Tábor

  logo

NAŠIM DĚTEM

 • v rámci spolupráce s organizací PorCeTa o.p.s. naši dobrovolníci pomáhají při tvorbě a zajištění volnočasových kroužků a doučování pro děti z pěstounských rodin
 • kroužky probíhají 1,5 hodiny 1x týdně, dobrovolníci se střídají dle předem nastaveného plánu, na zaměření kroužku se dobrovolníci aktivně podílejí

  PorCeTa, o.p.s.
 • v rámci spolupráce s organizací VÚ Černovice naši dobrovolníci pomáhají při doučování školní látky pro žáky 1. stupně
  Černovice VÚ

CHARITNÍ DOBROVOLNÍCI

 • výpomoc a pomocná ruka v rámci služeb Charity Tábor
  • spolupráce s pracovníky služby při chodu služby (např. výpomoc s přípravou potravinové pomoci)
 • pomoc při charitních akcí (např. Tříkrálová sbírka, Potravinová sbírka)

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 • vytváření a podpora základních sociálních a společenských kontaktů
 • podpora soběstačnosti – poskytování informací (dobrovolník je spojnicí s okolním světem)
 • uspokojování psychosociálních potřeb klientů či pacientů
 • pomoc při prosazování práv a zájmů klienta
 • výchovné a vzdělávací aktivity
 • aktivizační a motivační činnosti
 • provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební či pohybové výchovy
 • emoční podpora, společnost
 • eliminace pocitu osamění a izolace

TÁBORSKÁ STRAVENKA

 • koordinace úklidů a skupin v rámci Táborské stravenky

Kontaktujte nás

 

Dobrovolnické centrum Tábor

 

Projekt je podporován

ministerstvo vnitrajihocesky kraj-projektylogo barevne

Klára  Petrášková

PR pracovnice, koordinátorka dobrovolníků DC, koordinátorka Tříkrálové sbírky