Dobrovolnické centrum

dobrovolnictví

Poslání projektu

Posláním projektu je podpora integrace seniorů, zdravotně postižených občanů, dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a dlouhodobě nezaměstnaných do běžné (okolní) společnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

Dobrovolnická činnost je jednou z dalších možností péče o klienty a pacienty v zařízeních sociální a zdravotní péče (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, domy na půl cesty, dětské domovy, zařízení pečující o zdravotně postižené, hospice, nemocnice). Dobrovolníci ve výše uvedených zařízeních navazují na práci sociálního a zdravotního personálu a přispívají ke zlepšení psychosociálních podmínek klientů či pacientů. Podpora cílové skupiny seniorů, zdravotně postižených a dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (v institucích i v terénu) spočívá v nabídce aktivizačních, motivačních a doprovodných služeb – aktivit, které jsou poskytovány jednotlivými dobrovolníky, dále pak v pomoci při integraci těchto cílových skupin do běžné (okolní) společnosti. Cílem podpory skupiny nezaměstnaných je zamezit jejich vyloučení ze společnosti v důsledku ztráty zaměstnání. Dobrovolník tvoří významný prvek v každodenním životě příjemce služeb, je jeho osobním společníkem a průvodcem v určité životní fázi. Napomáhá při vyřizování osobních záležitostí, přispívá k emoční pohodě klienta či pacienta, k jeho pocitu soběstačnosti a plnohodnotnosti, eliminuje pocit osamění a izolace. Dobrovolnická činnost je levná, rychlá a účinná pomoc. Dobrovolníci zvyšují kvalitu přijímající organizace.

Cíle projektu

 • poskytování služeb klientům a pacientům samotnými dobrovolníky
 • nabídka možnosti stát se dobrovolníkem
 • vytvoření databáze (evidence) dobrovolníků
 • propagace a prezentace dobrovolnictví v regionu
 • informace o problematice zdravotní a sociální oblasti

Realizované dobrovolnické programy

 • Senior
 • Dobrovolníci občanům se zdravotním postižením
 • Dobrovolnictví nezaměstnaných
 • Charitní dobrovolníci
 • Táborská stravenka

Služby poskytované dobrovolníky

Jedná se o tyto konkrétní služby:

Program Senior a Program Osoby se zdravotním postižením

 • vytváření a podpora základních sociálních a společenských kontaktů
 • podpora soběstačnosti – poskytování informací (dobrovolník je spojnicí s okolním světem)
 • uspokojování psychosociálních potřeb klientů či pacientů
 • pomoc při prosazování práv a zájmů klienta
 • výchovné a vzdělávací aktivity
 • aktivizační a motivační činnosti
 • provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební či pohybové výchovy
 • emoční podpora, společnost
 • eliminace pocitu osamění a izolace

Charitní dobrovolníci 

 • výpomoc a pomocná ruka v rámci služeb Charity Tábor
  • spolupráce s pracovníky služby při chodu služby (např. výpomoc s přípravou potravinové pomoci)
 • pomoc při charitních akcí (např. Tříkrálová sbírka, Potravinová sbírka)

Táborská stravenka

 • koordinace úklidů a skupin v rámci Táborské stravenky

Kontaktní dny a hodiny*

úterý 14:00 - 16:00
čtvrtek 14:00 - 16:00

* koordinátorka je v tyto dny a hodiny na telefonu 

osobní schůzka po domluvě s koordinátorkou

Kontaktujte nás

 

Dobrovolnické centrum Tábor

 

Projekt je podporován

ministerstvo vnitrajihocesky kraj-projektylogo barevne

Ing. Kateřina Valentová

vedoucí komunikace a Dobrovolnického centra, fundraiserka