Auritus – centrum adiktologických služeb

Auritus

 

 

Poskytujeme adiktologické služby v těchto oblastech

Pro uživatele/experimentátory/hráče:

 • Nízkoprahové služby (hygiena, potraviny, ošacení, výměný program)
 • Poradenství
 • Sociální práce
 • Krizová intervence
 • Ambulantní léčba (drogy, gambling)
 • Zprostředkování substituční léčby
 • Ambulantní doléčování
 • Výkon trestu obecně prospěšných prácí
 • Informace o drogách
 • Pracovní programy
 • Zprostředkování léčby

Kontakt

 

Auritus – centrum adiktologických služeb

adresa: Klokotská 114, Tábor, 390 01

Tel.: ambulantní program -  381 255 999

Tel.: terénní program - 775255389

e-mail: WnEs-ei6LTGkS~h4YanBZd54Ys

Provozní doba:

nový plákat služby