Adresář

Tereza Bečkovská

kontaktní pracovnice
Tel: 381 255 999     a.EobZ280-xy.ca7VX~DR0ejT-uk87j7T-M

Klára Čejková

terénní pracovnice, kontaktní pracovnice
Tel: 775 255 389, 381 255 999     6enBRW7_5dBFRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Ing. Petr Doležal

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 189 795     _.GBO2ed0snvQOQlW9BBO1.7~bGkO1p

Bc. Anna Doubková

odborná vedoucí služby Terénní program Tábor, terénní pracovnice, sociální pracovnice
Tel: 737 234 443     WgAkO2emXdBFRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Eliška Frdlíková

kontaktní pracovnice, zdravotnická pracovnice
Tel: 381 255 999     0evC1Z2.~_ys1~l7VX~DR0ejT-uk87j7T-M

Lucie Hastrmanová, DiS.

sociální pracovnice Občanské poradny Tábor
Tel: 605 385 374     7npsVW.7%mEwR.enW7c--Z6g~5prRb~lW5pJ

Veronika Heřmanová

kontaktní a terénní pracovnice
Tel: 381 255 999     c.Ey47a7TarB3Zdgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Bc. Andrea Kalejová

odborná vedoucí služby Občanská poradna Tábor
Tel: 732 485 038     WgqBVZ2cWert5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Šárka Kindlová, DiS.

administrativní pracovnice
Tel: 381 255 998     %8EuRWaa9_yy.Z4WHmnl5b2938Es-Z29g

František Konečný

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 189 795     1knx-7i_65xy437ff7c--Z6g~5prRb~lW5pJ

Mgr. František Kvasnica

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 189 795     1knx-7i_65xFRcdaY8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Vít Lacina

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 189 795     cbGh2Z7a98m%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Ing. Ivana Longinová, DiS.

vedoucí sociálních služeb
Tel: 603 189 913, 381 255 998     4onxRWbg9%vx5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.

projektová manažerka, vedoucí ekonomických a administrativních věcí
Tel: 734 139 383, 381 255 998     W_rvRWdgchGxRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Mgr. Marie Pellarová

odborná vedoucí centra Auritus, poradenská pracovnice, terapeutka
Tel: 381 255 999, 739 605 834     88EsVWf_7enB5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Miroslav Petrášek

ředitel
Tel: 736 256 987, 381 255 998     ~.qs-3b6LTGkS~h4YanBZd54Ys

Klára Petrášková

PR pracovnice, koordinátorka dobrovolníků DC, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 604 671 387     6enBRWf_aknC1~l7VX~DR0ejT-uk87j7T-M

Mgr. Martin Sedloň

terénní pracovník, kontaktní pracovník, pracovník v sociálních službách
Tel: 737 234 443     88EDZ.2k0_yy4YUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Bc. Dana Smetanová

terénní pracovnice, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice