Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Miroslav Petrášek

ředitel
Tel: 736 256 987, 381 255 998     ~.qs-3b6LTGkS~h4YanBZd54Ys

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.

projektová manažerka, vedoucí ekonomických a administrativních věcí
Tel: 734 139 383, 381 255 998     W_rvRWdgchGxRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Šárka Kindlová, DiS.

administrativní pracovnice
Tel: 381 255 998     %8EuRWaa9_yy.Z4WHmnl5b2938Es-Z29g

Ing. Kateřina Valentová

vedoucí komunikace a Dobrovolnického centra, fundraiserka
Tel: 605 002 042     68Go87d7TonvV.jgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Klára Petrášková

PR pracovnice, koordinátorka dobrovolníků DC, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 604 671 387     6enBRWf_aknC1~l7VX~DR0ejT-uk87j7T-M

Ing. Ivana Longinová, DiS.

vedoucí sociálních služeb
Tel: 603 189 913, 381 255 998     4onxRWbg9%vx5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Mgr. Marie Pellarová

odborná vedoucí centra Auritus, poradenská pracovnice, terapeutka
Tel: 381 255 999, 739 605 834     88EsVWf_7enB5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Petr Šípek

sociální pracovník, poradenský pracovník, terapeut
Tel: 381 255 999, 605 792 195     _.GBOc~h0dm%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Bc. Marek Štencel

terénní pracovník, kontaktní pracovník, psycholog
Tel: 381 255 999     88Eo1Wil0gpo2YUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Eliška Frdlíková

kontaktní pracovnice, zdravotnická pracovnice
Tel: 381 255 999     0evC1Z2.~_ys1~l7VX~DR0ejT-uk87j7T-M

Tereza Bečkovská

kontaktní pracovnice
Tel: 381 255 999     a.EobZ280-xy.ca7VX~DR0ejT-uk87j7T-M

Klára Čejková

terénní pracovnice, kontaktní pracovnice
Tel: 775 255 389, 381 255 999     6enBRW7_5dBFRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Denisa Wanieová

kontaktní pracovnice
Tel: 381 255 999     Z.As9Z2oWgvo5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Veronika Heřmanová

kontaktní a terénní pracovnice
Tel: 381 255 999     c.Ey47a7TarB3Zdgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Bc. Andrea Kalejová

odborná vedoucí služby Občanská poradna Tábor
Tel: 732 485 038     WgqBVZ2cWert5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Lucie Hastrmanová, DiS.

sociální pracovnice Občanské poradny Tábor
Tel: 605 385 374     7npsVW.7%mEwR.enW7c--Z6g~5prRb~lW5pJ

Bc. Anna Doubková

odborná vedoucí služby Terénní program Tábor, terénní pracovnice, sociální pracovnice
Tel: 737 234 443     WgAkO2emXdBFRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r

Bc. Dana Smetanová

terénní pracovnice, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice

Lucie Zemanová

terénní pracovnice, kontaktní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Tel: 737 234 443     7npsVWp_88Ay.Z4WHmnl5b2938Es-Z29g

Mgr. Martin Sedloň

terénní pracovník, kontaktní pracovník, pracovník v sociálních službách
Tel: 737 234 443     88EDZ.2k0_yy4YUSa8oy8W7%WkvDRW7r