Adresář

Street program Auritus

Tel.: 381 255 999, 775 255 389
Klokotská 114, Tábor, 390 01
Vedoucí služby: Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb, Mgr. Marie Pellarová - odborná vedoucí
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Miroslav Petrášek - ředitel organizace
Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - projektová manažerka
Ing. Kateřina Valentová - administrativní pracovník
Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Mgr. Marie Pellarová - odborná vedoucí
Eliška Frdlíková - pracovník sociálních služeb
Klára Čejková - pracovník sociálních služeb
Denisa Wanieová - pracovník sociálních služeb
Veronika Heřmanová - pracovník sociálních služeb