Auritus – centrum adiktologických služeb

Kde nás najdete

Adresa

Klokotská 114, Tábor 39001

Provozní doba

nový plákat služby

Oblast působnosti

Poskytujeme adiktologické služby v těchto oblastech

Pro uživatele/experimentátory/hráče:

 • Nízkoprahové služby (hygiena, potraviny, ošacení, výměný program)
 • Poradenství
 • Sociální práce
 • Krizová intervence
 • Ambulantní léčba (drogy, gambling)
 • Zprostředkování substituční léčby
 • Ambulantní doléčování
 • Výkon trestu obecně prospěšných prácí
 • Informace o drogách
 • Pracovní programy
 • Zprostředkování léčby

Na koho se můžete obrátit

Petr Šípek

Tel.: 381 255 999 E-mail: _.GBOc~h0dm%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Mgr. Marie Pellarová

Tel.: 381 255 999 E-mail: 88EsVWf_7enB5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Auritus – centrum adiktologických služeb

Typ služby
Kontaktní centra

Poskytovatel
Farní charita Tábor

Kraj
Jihočeský kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Marie Pellarová

Registrační číslo služby
5502299

Poslání a cíle

Posláním centra Auritus je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám.

 

Cílové skupiny

osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

Poskytované služby snižují zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jejich důsledky, umožňují klientům hledat přijatelné cesty ke změně dosavadního způsobu života, motivují klienty k životu bez návykových látek.