Adresář

Terénní program Tábor

Tel.: 737 234 443
Purkyňova 1085/2, Tábor, 390 02
Vedoucí služby: Bc. Anna Doubková - odborná vedoucí služby, Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Terénní program Tábor pomáhá osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí. Terénní pracovníci vyhledávají a kontaktují zpravidla osoby bez přístřeší a bez domova, jejichž aktuální stav je často spojen s alkoholismem, zadlužením a ztrátou sociálních vazeb. Snahou terénního programu je zajistit těmto osobám základní lidské potřeby, a pokud možno, pomoci jim při zpětném začleňování do společnosti, podpořit je při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb.

Organizace

Seznam lidí

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - projektová manažerka
Ing. Kateřina Valentová - administrativní pracovník
Bc. Anna Doubková - odborná vedoucí služby
Lucie Zemanová - terénní pracovnice, kontaktní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Mgr. Martin Sedloň - terénní pracovník, kontaktní pracovník, pracovník v sociálních službách
Miroslav Petrášek - ředitel organizace
Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Bc. Dana Smetanová - pracovník sociálních služeb