Adresář

Noclehárna Tábor

Tel.: 603 189 247
Zavadilská 2842, Tábor, 390 02
Vedoucí služby: Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb, Mgr. Václav Vondruš - odborný vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí přenocování
Fakultativní služby: NE

Mezi hlavní cíle služby patří:

  • zajistit informovanost klientů o možnostech řešení nepříznivé situace, návazných službách a subjektech poskytujících sociální a zdravotní služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci,
  • posílit či obnovit schopnost klientů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy,
  • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů,
  • rozšířit zkvalitnit a podporovat spolupráci se všemi organizacemi, které mohou pomoci řešit zdravotní i sociální situaci klienta.

Organizace

Seznam lidí

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - projektová manažerka
Ing. Kateřina Valentová - administrativní pracovník
Miroslav Petrášek - ředitel organizace
Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Mgr. Václav Vondruš - odborný vedoucí služby
František Konečný - pracovník sociálních služeb
Ing. Petr Doležal - pracovník sociálních služeb
Vít Lacina - pracovník sociálních služeb
Lukáš Melena - pracovník sociálních služeb
Mgr. František Kvasnica - pracovník sociálních služeb