Adresář

Kontaktní centrum Auritus

Tel.: 381 255 999, 775 255 389
Klokotská 114, Tábor, 390 01
Vedoucí služby: Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb, Mgr. Marie Pellarová - odborná vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

Poskytované služby snižují zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jejich důsledky, umožňují klientům hledat přijatelné cesty ke změně dosavadního způsobu života, motivují klienty k životu bez návykových látek.

Organizace

Seznam lidí

Miroslav Petrášek - ředitel organizace
Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - projektová manažerka
Ing. Kateřina Valentová - administrativní pracovník
Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Mgr. Marie Pellarová - odborná vedoucí
Eliška Frdlíková - pracovník sociálních služeb
Tereza Bečkovská - kontaktní pracovnice
Denisa Wanieová - pracovník sociálních služeb
Veronika Heřmanová - pracovník sociálních služeb
Petr Šípek - pracovník sociálních služeb
Bc. Marek Štencel - pracovník sociálních služeb