Doléčovací program

dolečovací

Program má za cíl udržet změny v životním stylu klienta, kterých dosáhl během léčby. Jeho součástí je podpora a udržení abstinence klienta, získání dovedností předcházení relapsu, podpora osobnostního růstu a sociální stabilizace.

Komu je program určen

  • Abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách nebo s problematikou patologického hráčství, nejlépe klienti, kteří absolvovali detoxifikaci a alespoň krátkodobou léčbu, ale mohou to být i klienti bez léčby, kteří abstinují
  • Minimální doba abstinence - 3 měsíce

Časový rozsah programu

  • Minimální délka programu následné péče je 6 měsíců

Nabízené služby

  • Podpůrná psychoterapie - individuální, zaměřená na stabilizaci klienta
  • Prevence relapsu - stabilizace životního stylu, zvyšování sebeřízení, schopnost předvídat a zvládat rizikové situace
  • Sociální práce - pomoc při řešení sociálně právních problémů (dluhy, sociální dávky, trestní stíhání)
  • Zprostředkování lékařské péče
  • Práce s rodinnými příslušníky
  • Nabídka volnočasových aktivit

Kontakt