Alkoholismus

alkoholismus

Program pro osoby problémově užívající alkohol

Program poskytuje služby osobám, které mají potřebu řešit problém s užíváním alkoholu - a to ve všech fázích rozvoje závislosti, včetně podpory a udržení abstinence v rámci doléčování a následné péče.

Důležitou součástí léčby je i práce s rodinnými příslušníky a blízkými, kteří mohou mít pozitivní vliv na motivaci uživatelů alkoholu svůj problém začít řešit. Stejně důležité je uvědomit si, co vše může problémové pití usnadňovat a jak se na závislosti nespolupodílet. Kromě toho se blízkým v této obtížné situaci dostane emoční podpory, tak důležité při jejím zvládání.

Komu je program určen:

  • Osoby, které problémově užívají alkohol, dolní věková hranice 15 let
  • Osoby po absolvované léčbě, případně osoby, které minimálně 3 měsíce abstinují
  • Osoby blízké (rodinní příslušníci a další blízcí)

Nabízené služby:

  • Vyhodnocení závažnosti problému s alkoholem a doporučení vhodného léčebného plánu
  • Ambulantní léčba - vhodná pro ty, kteří fungují v dobrých sociálních a ekonomických podmínkách, jsou schopni abstinovat v prostředí, ve kterém doposud užívali a jsou připraveni zvládnout náročný léčebný program (pravidelnost, dochvilnost...)
  • Zprostředkování ústavní léčby - vhodná pro uživatele s rozvinutým stupněm závislosti
  • Doléčování, následná péče - stabilizace životního stylu, udržení navozených změn, prevence relapsu, sociální práce
  • Práce s rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami uživatele ve všech fázích léčby

Informace s odkazy

Alkohol

  • www.alkoholik.cz

Kontakt