Tisková zpráva k výročí Táborské stravenky
8. června 2022 Z Charity Tábor

Tisková zpráva k výročí Táborské stravenky

V rámci projektu Táborská stravenka už rok uklízejí lidé bez domova ulice a zákoutí města Tábora. Za hodinu práce dostávají stravenku v hodnotě 60 korun. Díky darům od lidí se na projekt za rok od spuštění vybralo úžasných 201.497,- Kč. Do pravidelných úklidů města se zapojila více než polovina táborských bezdomovců. Stálý tým pravidelně uklízejících tvoří už 12 lidí.

Cílem projektu je obnovovat sociální a pracovní návyky lidí bez domova a tím jim usnadnit cestu k návratu do běžné společnosti. „Mám radost, že Táborská stravenka funguje a má smysl. Odměna je natolik motivační, že lidé bez domova, kteří se zapojili, zvládají dorazit na konkrétní termín úklidu a ve stavu vhodném pro výkon této činnosti. Dokonce jsou schopni pracovat od brzkých ranních hodin, třeba od 5:00 hodin ráno,“ sděluje ředitel Charity Tábor Miroslav Petrášek.


Přínos projektu není jen v aktivizaci pracovních návyků lidí bez domova, nebo v environmentálním dopadu na čistotu města, ale také v tom, že se lidé na okraji společnosti znovu socializují, tráví společně čas a vidí, že jejich práce dává smysl. „Ten posun je obrovský. Naši klienti postupně mění pohled na sebe sama. Už nemají ostych a z jejich tváří můžeme vyčíst radost z provedené práce a také určitou hrdost, že i oni se podílejí na úklidu veřejného prostoru. Je úžasné vidět, když se člověku navrací bazální lidská důstojnost a na té se dá dále stavět,“ dodává Miroslav Petrášek.


Činnost Táborské stravenky podporují i Technické služby Tábor a to materiálně a finančně. „Táborská stravenka je úžasný počin a funguje jen díky nadšení pracovníků Charity Tábor. Posláním Charity je šířit dobro, spravedlnost a naději. A právě toto se děje v Táboře, za což jsem moc rád,“ popisuje jednatel Technických služeb Tábor Michal Polanecký.


Tento projekt má ambice a jistě i potenciál pokračovat v dalších letech. Děkujeme tímto všem štědrým dárcům, kteří ho celý rok udržovali svými finančními dary při životě, a také těm, kteří se rozhodnou podpořit Táborskou stravenku i v budoucnu.

Charita Tábor - pomáháme lidem v nouzi