Jak bude výtěžek z Tříkrálové sbírky 2023 pomáhat?

  • přímá finanční i materiální pomoc matce samoživitelce v sociální a hmotné nouzi
  • přímá pomoc lidem bez přístřeší. Podpora projektu Táborská stravenka a Táborská noclenka
  • podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor
  • finanční podpora a zkvalitnění sociálních služeb Charita Tábor
  • podpora provozování a rozvoje humanitární činnosti organizace - nákup vybavení na mimořádné události
  • přímá finanční pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi
  • podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti Mladá Vožice
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří se i v roce 2023 zapojí do Tříkrálové sbírky. Každá Vaše koruna pomáhá!

podpis_mailu_PODEKOVANI