TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

007473_03_161142


Začátkem ledna se opět vydaly do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívali či recitovali koledy, rozdávali drobné dárky, křídou psali nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírali peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojily tisíce dobrovolníků. V českobudějovické diecézi bylo zapečetěno přes 2000 pokladniček.

Přispět lze ale celoročně například online nebo formou dárcovské DMS. Kde všude vaše peníze v tomto roce pomohou?