Adresář

Občanská poradna Tábor

Tel.: 732 485 038
Vančurova 2904, Tábor , 390 01
Vedoucí služby: Bc. Andrea Kalejová - odborná vedoucí služby, Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Můžete se na nás obrátit s problematikou:

  • Majetkoprávní – poradíme Vám v oblasti vlastnictví, spoluvlastnictví, společného jmění manželů, dědictví, sepisování závětí, smluv,
  • Bytovou – vznik, zánik a změny nájemních smluv, hlášení trvalého pobytu, převod nájemních smluv a bydlení na základě věcného břemen,
  • Rodinou a mezilidskými vztahy – partnerské a manželské neshody, rodičovská a manželská práva, vyživovací povinnost, rozvodová problematika,
  • Pracovněprávními vztahy a zaměstnaností – pracovní smlouvy a dohody, rozvázání pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při sepsání životopisu,
  • Finanční oblastí, zvláště pak dluhového poradenství – rodinný rozpočet, komunikace s věřiteli, oddlužení,
    Sociálních systémů a práv – nároky na státní sociální podporu, dávky z nemocenského, či sociálního pojištění, právo na rovný přístup, zdravotní péči, na informace
  • Služba občanské poradny je bezplatná.

Organizace

Seznam lidí

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - projektová manažerka
Ing. Kateřina Valentová - administrativní pracovník
Bc. Andrea Kalejová - odborná vedoucí služby
Lucie Hastrmanová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Miroslav Petrášek - ředitel organizace
Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb