Adresář

Ing. Kateřina Valentová

Tel.: 605 002 042
vedoucí komunikace a Dobrovolnického centra, fundraiserka

Organizace

Seznam služeb

Dobrovolnické centrum Tábor - vedoucí komunikace a Dobrovolnického centra, fundraiserka
Kontaktní centrum Auritus - administrativní pracovník
Občanská poradna Tábor - administrativní pracovník
Terénní program Tábor - administrativní pracovník
Noclehárna Tábor - administrativní pracovník
Street program Auritus - administrativní pracovník
Adiktologická poradna Auritus - administrativní pracovník
Následná péče Auritus - administrativní pracovník