O zařízení

 • 1997 - příprava KC - projekt, pronájem prostor, noví pracovníci
 • Při rekonstrukci prostor zaměstnáváme klienty
 • 1998 - nabízíme - výměnný program, kontaktní místnost, hygienický a potravinový servis, sociální práci, poradenství, pracovní programy
 • 15.4.1998 - slavnostní zahájení - zařízení je v tuto dobu v kontaktu asi se 40 klienty
 • 1999 - Terénní program - ve spolupráci s Cheironem T
 • 1999 - začínáme pracovat formou individuální práce s klienty, kteří chtějí abstinovat
 • 2000 - připravujeme Denní stacionář (skupina nebyla nikdy otevřena - chybí finance a sporné je naplnění klienty)
 • 2000 - přestěhování do nových prostor (Město Tábor) - 3 patra, 2 oddělené vchody
 • 2000 - supervizor programu - MUDr.PhDr. Kamil Kalina, CSc.
 • 1999 - začínáme s programy primární prevence
 • 2000 - prodejní galerie, výstavy, informační centrum
 • 2001 - začínáme vlastní terénní práci
 • 2004 - nová a jasná struktura - 6 programů (Terénní program, Kontaktní centrum, Poradenské centrum, Resocializační programy, Primární prevence a Galerie - KPS a AL jsou certifikovány)
 • 2005 - Resocializační programy jsou oddělený projekt financovaný EU
 • 2005, 2008, 2011, 2015 - certifikace odborné způsobilosti RVKPP
 • 2005 - změna supervizora - PaeDdr. Martina Těmínová - Richterová
 • 2008 - pořádáme u příležitosti 10. výročí odbornou konferenci na téma: Možnosti a meze zaměstnávání klientů - uživatelů drog
 • Od roku 2001 pořádáme každý červen výstavu v rámci primární prevence
 • 15 let pořádáme Tříkrálovou sbírku
 • 13 let pořádáme benefiční adventní koncerty
 • 15let - každé září - pořádáme výstavy fotografií Jindřicha Štreita (Cesta ke svobodě, Mezi námi, Dokouřeno, Dva, Život za mřížemi) s vernisáží
 • 2017 - pracovní poměr ukončuje dosavadní vedoucí zařízení Mgr. Hana Vojtěchová a je ukončen další pracovnici (reakce na snížení počtu klientů v nízkoprahových službách), nová vedoucí zařízení - Mgr. Blanka Kačírková
 • 2017 - ve spolupráci s Terénními programy Sananim, z.ú. vzniká Program EXTP - program zaměstnávání aktivních uživatelů (terénní práce na uzavřené drogové scéně)
 • 2018 - rozšiřujeme Terénní program - přijímáme novu terénní zaměstnankyni
 • 2018 - stáváme se členy A.N.O.
 • 2018 - spolupráce s potravinovou bankou (pro potřeby nízkoprahových klientů)