Úvod

zařízení

Oficiální název organizace

Farní charita Tábor,

Statutární zástupce: Miroslav Petrášek

poskytovaná služba: Auritus - centrum adiktologických služeb

IČO: 46707107

Forma právnické osoby: evidovaná právnická osoba (registrace na Ministerstvu kultury ČR - číslo evidence: 8/1-05-711/1998), zřizovatelem je Biskupství českobudějovické

Služba

Registrovaná sociální služba dle § 59 zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Certifikovaná služba dle Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách

Adresa, kde je služba poskytována:

Tábor, Klokotská 114, 390 01

 

O zařízení 

Spolupracující organizace

  • Celorepubliková spolupráce: A.N.O. - sekce HR
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
  • Sananim Praha
  • Prev- centrum Praha
  • CPPPT Plzeň

Jak se k nám dostanete

mapa