Obecně prospěšné práce

obecně prospěšné

Program nabízí klientům centra Auritus možnost vykonat trest OPP v prostředí, které je jim blízké a ke kterému mají důvěru. Klienti si tak mohou nejenom odpracovat potřebný počet hodin, ale navíc získají prostor pro řešení svého problému s užíváním návykových látek.

Program umožňuje klientům vykonat alternativní trest na svobodě, což přináší možnost vyvarovat se nepříznivých dopadů vězení na život a větší šanci uplatnit se na trhu práce díky výmazu z rejstříku trestů poté, co je trest vykonán.

Práce v rámci trestu OPP je nutné vykonat osobně, bezplatně, ve volném čase a nejpozději ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy soud výkon trestu nařídil. Po dobu výkonu trestu OPP je třeba vést řádný život a plnit přiměřená omezení.

Komu je náš program určen

  • Klienti centra Auritus, kteří mají uložený trest OPP

Nabízené služby

  • Práce ve známém prostředí
  • Pomoc při kontaktu s úřady (PMS, ÚP, odbor sociálních věcí...)
  • Pomoc při zařizování dokladů, dávek, psaní životopisu
  • Poradenství při řešení problému s užíváním návykových látek

Kontakt