Kontakt s uvězněnými

kontakt s uvězněnými

Cílem programu je navázání kontaktu s klienty našeho zařízení, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo je nástup do výkonu trestu čeká, případně se z výkonu trestu vracejí. Program má za cíl tyto klienty motivovat ke změně životního stylu spojeného s rizikovým chováním (užívání návykových látek, páchání další trestné činnosti ) a tím je podpořit ve snaze normálně fungovat ve společnosti.

Komu je program určen:

   • Klienti centra Auritus, kteří jsou odsouzení a čekají na nástup do výkonu trestu
   • Klienti centra Auritus, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody
   • Klienti centra Auritus, kteří jsou z výkonu trestu odnětí svobody propuštěni

 

 

Nabízené služby pro klienty před nástupem do výkonu trestu

  • Sociální a trestně-právní poradenství
  • Informace o rizicích spojených s užíváním návykových látek

Nabízené služby pro uvězněné

 • Korespondenční kontakt
 • Posílání nárokových nebo hygienických balíků

Nabízené služby pro klienty, kteří se z výkonu trestu vracejí

 • Doprovod a podpora klienta při propuštění
 • Pomoc při hledání práce, bydlení, zprostředkování kontaktu s dalšími potřebnými službami
 • Ambulantní léčebný program a doléčování
 • Zprostředkování léčby
 • Pomoc blízkým osobám

Kontakt