Probační program mladiství

probační

Konflikt se zákonem - probační program

 • Dostal/a ses do střetu se zákonem?
 • Nevíš, jak to všechno dopadne?
 • Je Ti mezi 15 - 18 (19) lety?

Ozvat se můžeš

Program poskytuje odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika jejich recidivy. Vstup do programu může být nařízen soudem nebo do něj mladistvý/á klient/ka může vstoupit dobrovolně na doporučení Probační a mediační služby nebo OSPOD.

Cíle služby:

 • nabídka alternativy trestního opatření
 • zamezení dalšímu nezákonnému chování
 • získání náhledu na problém zneužívání návykových látek a změna životního stylu, vedoucí k abstinenci od všech drog
 • osvojení základních sociálních dovedností
 • získání informací o drogách a rizicích užívání
 • urovnání vztahů mezi klientem a poškozeným, urovnání vztahů v rodině
 • stabilizace zdravého sociálního fungování

Cílová skupina služby:

 • mladiství klienti, kteří byli obviněni z trestného činu a jsou v přípravném řízení a mají možnost upuštění od trestného opatření, pokud nastoupí do probačního programu (zároveň mají problémy se zneužíváním návykových látek)
 • věk: 15 - 18 let, případně klienti tomuto věku blízcí

Obsah služby a konkrétní realizace:

 • Edukace (návykové látky, účinky, rizika užívání, právní problematika)
 • Individuální psychoterapie (řešení problémů, souvisejících s drogami a případně s léčbou - craving, nedostatečná motivace dosáhnout života bez drog, nezvládnutí rizikových situací vedoucích k relapsu, nedůvěra k léčbě, dále řešení problémů sebepojetí a problémů souvisejících se vztahy)
 • Sociální práce (evidence na úřadu práce, hledání zaměstnání, urovnání problémů ve škole - pravidelná docházka, přerušení docházky nutné k léčbě, opakování ročníku, pravidelné docházení do střediska probační a mediační služby)
 • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností (nácvik pracovních a kulturních návyků - jak žádat o práci, psaní žádosti o zaměstnání a životopisu, nácvik telefonování, způsoby pozitivní sebeprezentace)

Probační program Auritus, akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti, je tu právě pro Tebe. 

Program je podporován Ministerstvem spravedlnosti, Jihočeským krajem a Městem Tábor

LOGO_MS CR_krivky_cerna jihocesky kraj-projekty logo barevnecez-skupina_logo_vertikalni_cz_barva_pozitiv_rgb