Primární prevence

primární prevence

Pro koho jsou programy určeny

 • Pro žáky ZŠ - 8. a 9. ročník a studenty SŠ, SOU

Cíle programů

 • navázání kontaktu a důvěry pro možné předávání dalších otevřených informací, sebepoznání, zlepšení komunikačních dovedností, lepší orientace ve vzájemných vztazích
 • předávání a doplňování informací z drogové problematiky - interaktivní forma
 • nácvik psychosociálních dovedností
 • navázání kontaktu s případnými problémovými jedinci
 • prezentace jednotlivých programů v zařízení
 • seznámení žáků a studentů s prostředím našeho centra
 • poskytnutí prostoru žákům a studentům, kteří pak mají možnost zeptat se na problémy týkající se drogové tématiky bez přítomnosti pedagoga a mají možnost o těchto věcech diskutovat
 • snížení prahu dostupnosti (studenti ztrácejí obavy z neznámého prostředí, cesta do našeho zařízení v případě potřeby je pak pro ně snadnější a dostupnější)

Nabízené služby

 • jednorázové besedy spojené s prezentací zařízení - 2 vyučovací hodiny
 • intenzivní jednorázové interaktivní programy pro ZŠ a SŠ - 8 vyučovacích hodin
 • intenzivní jednorázové interakční programy primární prevence pro specifické skupiny
 • besedy pro rodiče
 • vzdělávání pro spolupracující profese

Rozsah nabízených služeb a finanční spoluúčast škol / žáků


 • Jednorázové besedy
  • rozsah - 2 vyučovací hodiny

  • cena - 30 Kč za osobu
  • pondělí, úterý, čtvrtek v dopoledních hodinách
 • Intenzivní interaktivní programy 
  • rozsah - 7 vyučovacích hodin

  • cena - 3400 Kč za 1 program
  • pondělí, úterý, čtvrtek - 8:00 - 13:00 hod.
 • Besedy pro rodiče (v prostorách školy): 400 Kč/ 1 hodina
 • Vzdělávání pro spolupracující profese : 400 Kč/ 1 hodina

Pro školy a učiliště:

 • Beseda s prezentací zařízení pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Celodenní interaktivní program zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Beseda pro rodiče ve školách

Mgr. Marie Pellarová

Tel.: 381 255 999, 739 605 834
Odborná vedoucí centra Auritus, poradenská pracovnice, terapeutka

Petr Šípek

Tel.: 381 255 999, 605 792 195
sociální pracovník, poradenský pracovník, terapeut