Pracovní programy

pracovní program

Cílem programu je zprostředkovat klientům zkušenost s pracovním procesem. Klienti musí dodržovat pravidla (včasný příchod, dodržování přestávek, nesmí být pod vlivem návykových látek, včetně alkoholu, musí být čistí a ve stavu, kdy jsou schopní pracovat) a během práce dostávají od pracovníků zpětnou vazbu o tom, jak pracovali - pozitivní ocenění může fungovat jako motivace si více věřit a sebevědoměji se chovat na trhu práce při hledání zaměstnání. Za odpracovanou práci obdrží klienti finanční odměnu. Nezanedbatelným přínosem programu je i možnost navázání intenzivnějšího kontaktu s klientem, který pak snáze komunikuje o svých problémech a potřebách.

Pro koho jsou služby určeny:

 

  • Klienti kontaktního centra - problémoví uživatelé návykových látek, kteří nejsou zařazeni v pracovním procesu

Nabízené služby:

 

Dílna:

  • Dvakrát týdně - pro 4 klienty - 3 hodiny práce
  • Klienti se během dílen podílejí na nejrůznějších pracovních činnostech - výroba keramických předmětů, výroba ručního papíru, textilních hraček, svíček, pletení košíků z pedigu, apod. Výrobky jsou prodávány v galerii našeho zařízení nebo jsou to výrobky dělané přímo na zakázku.

Samospráva:

  • Každý všední den - pro 1 klienta - 1 hodina práce
  • Úklid kontaktní místnosti a přilehlých prostor po celodenním provozu