Adiktologická poradna Auritus

Posláním Poradenského centra Auritus je pomoc lidem, kteří řeší obtížné životní situace spojené s užíváním návykových látek a závislostním chováním

Cílová skupina:

 • Osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách
 • Osoby, které jsou motivované pracovat na změně dosavadního způsobu života a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb
 • Osoby, které jsou motivované k abstinenci nebo ke kontrolovanému užívání
 • Osoby ohrožené nelátkovou závislostí (gambling, kursovní sázky, netolismus...)
 • Rodiče a blízké sociální okolí klientů osob s látkovou i nelátkovou závislostí
 • Rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s látkovou i nelátkovou závislostí
 • Klienti po absolvované ústavní nebo ambulantní léčbě
 • Mladiství klienti, kteří jsou ve střetu se zákonem

Cíle:

 • Stabilizace v užívání návykových látek
 • Směřování k abstinenci nebo podpora v udržení abstinence
 • Podpora schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů ji řešit
 • Poskytování informací, rad, vedení a podpory při řešení závislostního chování
 • Podpora změny životního stylu (přerušení kontaktů s drogovou scénou, hledání nových bezpečných kontaktů, podpora v samostatnosti, odpovědnosti, zapojení se do pracovního procesu...)
 • Využití a podpora rodinných zdrojů a síly k podpoře změny závislého chování a k jejich udržení

Poskytované služby Poradenského centra

 • Adiktologické poradenství
 • Dílna pro abstinující klienty
 • Probační program

Adiktologické poradenství

 • Ambulantní léčba
 • Program následné péče
 • Zprostředkování léčby a předléčebné poradenství (motivační trénink)
 • Krizová intervence
 • Poradenství pro rodiče
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami

Poskytujeme také poradenství pro rodiče a blízké osoby užívatelů návykových látek, pro celé rodiny:

 • Poradenství
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami
 

mistnost_pro_individualni_terapie-9

 

prostor_pro_individualni_praci-2

 

Provozní doba:

Pondělí - pátek 8.00 - 17.00

Úterý a čtvrtek 17.00 - 20.00 (pouze pro objednané klienty)


 • Všechny nabízené služby poskytujeme bezplatně.
 • Možnost zachování anonymity.
 • Ochrana osobních údajů.

Kontakt

 

Kontaktujte nás 

Mgr. Marie Pellarová

Tel.: 381 255 999, 739 605 834
vedoucí adiktologického centra Auritus, terapeutka

Petr Šípek

Tel.: 381 255 999, 605 792 195
sociální pracovník, terapeut